HİZMETLERİMİZ

Çalışma izni

Türkiye’de yabancıların çalışması izne tabidir ev hizmetlerinde çalışarak çocuk bakacak olan yabancılar yaşlı bakacak yabancılar hasta bakacak yabancılar ve şirketlerde çalışacak yabancılar olarak da sınıflandırmalar yapılmaktadır bu çalışma izinleri için farklı evraklar ve farklı başvuru şekilleri olmaktadır yetkili olan çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı ndan yapılan işlemlerde size yardımcı olabiliriz. Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla bir işverene bağımlı olarak çalışmamış yabancılar için bağımsız çalışma izni verilecektir.

Oturma izni

Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alırken hangi türden ikamet izni alacaklarnın tespiti bu ikamet izni için gerekli olan evrakların düzenlenmesi toparlanması resmi kurumlardan kayıtlarının yapılması göç idaresi müdürlüğü’nden elektronik randevularının alınması yabancı sağlık sigortalarının yapılması sorunsuz bir şekilde evraklarının tamamlanarak Göç İdaresine teslim edilmesi konusunda sizlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

Sağlık Sigortası

Ülkemizde oturma izni almak isteyen yabancıların yabancı sağlık sigortası sahibi olmaları mecburidir. Sigorta süresi, oturum izni türüne ait süresini de kapsar. Ülke dışında yapılan özel yabancı sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri (acenteleri) tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri bulunan kişilerin vaziyetlerini şehir sosyal güvenlik birimlerinden teyit ettirmeleri ve bu müdürlükten alacağı resmi evrakı müracaat evraklarına ilave etmeleri gerekmektedir.

Vatandaşlık Işlemleri

Yabancıların Türk Vatandaşı olabilmesi için istisnai vatandaşlık denilen ve sonradan kazanılma denilen vatandaşın türleri vardır istisnai vatandaşlık dediğimiz vatandaşlık türü Türkiye’yi yurtdışında temsil edecek olan kişiler ya da Türkiye’de yatırım yapmış olan kişilere verilen bir vatandaşlık türüdür genel vatandaşlığını kazanılması ise Türkiye’de çalışma izni alarak beş yıl ikamet eden yabancılar Türkiye’de 250.000 $’dan az ev satın alarak müzikten dolayı ikamet izni alan yabancılar ya da Türk Vatandaşı ile evlikten dolayı üç yıl ikamet izni alarak Türkiye’de kalan yabancılara verilen vatandaşlık.

Apostil Işlemleri

Apostilli doğum,bekarlık veya sabıka kaydına mı ihtiyacınız var. Endişe etmeyin Vatan Danışmanlık var. Özbekistan'dan,Kırgızistan'dan Türkmenistan'dan ve daha dünyanın bir çok yerinden ihtiyacınız olan apostilli resmi belgelerinizi mümkün olan en kısa sürede ekonomik fiyatlarla getiriyoruz. Yabancı uyruklu kişiler farklı bir ülkenin resmi dairelerinde işlem yaparken, bazen işlemin tamamlanabilmesi için, kişiden kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Doğum Belgesi talep edilmektedir.

Öğrenci Ikamet Izni

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM Türkiye’de yükseköğrenim, ortaöğretimden sonraki en az iki yıllık eğitimi kapsamaktadır.Yükseköğrenim kurumları, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi veren üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar ve meslek yüksekokullarıdır.Türkiye’de yükseköğretim sistemi 53 devlet, 24 vakıf (özel) üniversitesinden oluşmaktadır ve son yıllarda üniversite öğrencilerinin sayısı yaklaşık 1.9 milyondur. Lisans Programlarına Kabul Koşulları Türkiye’de bir üniversitede lisans öğrenimi görmek istiyorsanız, ilgili üniversitelere doğrudan başvurmanız gerekmektedir.

Deport

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. YUKK’nun 54 üncü maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında uygulanır. Kanunun açık lafzı gereği bu karar sadece valiliklerce alınabilir. Sınır dışı etme kararının değerlendirme ve karar aşaması en fazla 48 saat sürer.

Yatırım Danışmanlığı

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle 500 bin dolarlık yatırım yapan, en az 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alan ve 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılar Türk vatandaşı olabilecek.Bu haktan 50 kişilik istihdam yaratan da yararlanacak. Geçmişte yaptığı yatırımla en az 50 kişiye istihdam yarattığını belgeleyen yatırımcılar da bu haktan yararlanacak.

Vize İhlali

Türkiye'de yasal yollardan giriş yapmış ancak Türkiye'de bulundukları süre içerisinde vize süresini ihlal eden (kaçak durumda olanlar) yabancı uyruklu kişiler legal hale gelebilir ikamet ve çalışma izni alabilirler. Türkiye'de vize ihlali olan yabancılar ikamet izinleri olmasa dahi resmi evlilik yapabilirler, yasal hale gelebilirler,aile ikamet izni ve çalışma izni alabilirler.
ArabicAzerbaijaniEnglishGermanRussianTurkishUzbek